KOSMOS – Bakery & Coffee / Studio 2Pi Architecture

KOSMOS – Bakery & Coffee / Studio 2Pi Architecture

KOSMOS – Bakery & Coffee / Studio 2Pi Architecture - Interior Photography, LightingKOSMOS – Bakery & Coffee / Studio 2Pi Architecture - Exterior Photography, Lighting, FacadeKOSMOS – Bakery & Coffee / Studio 2Pi Architecture - Exterior Photography, FacadeKOSMOS – Bakery & Coffee / Studio 2Pi Architecture - Interior Photography, Kitchen, Windows+ 45